לעילוי נשמת משה בצלאל בלזם

בן רפאל

נפטר בתאריך כח בחודש אדר ב תשסג

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.