לעילוי נשמת סיון דבירי בן בשט

בת עדנה

נפטרה בתאריך ד בחודש אייר תשע

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.