לעילוי נשמת רמי בן דוד

בן יששכר ושפרה בן דוד ז"ל

נפטר בתאריך יז בחודש אב תשעא

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.