לעילוי נשמת רחל בן דוד

בת משה

נפטרה בתאריך ט בחודש תשרי תשעא

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.