לעילוי נשמת רמי בן דוד

בן יששכר ושפרה בן

נפטר בתאריך יז בחודש אב תשעא

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.