לעילוי נשמת יעקב בן זקן

בן רבקה ויוסף

נפטר בתאריך ט בחודש אייר תשנד

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.