לעילוי נשמת נחמן בן יעקב

בן חנה ויעקב

נפטר בתאריך א בחודש ניסן תשסו

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ אבי: נחמן בן חנה ויעקב בן יעקב