לעילוי נשמת פרידה מינסטר

בת דוד

נפטרה בתאריך כב בחודש תשרי תשנב

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ אימי: פרידה בת דוד לבית סוכר