לעילוי נשמת קלמן מינסטר

בן חיים

נפטר בתאריך יג בחודש סיון תשמז

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ אבי: קלמן בן חיים מינסטר