לעילוי נשמת שולמית בן יעקב

בת אברהם פסח

נפטרה בתאריך א בחודש חשון תשמג

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ אימי: שולמית בן יעקב בת אברהם פסח לבית לוין