לעילוי נשמת יוסף בן לולו

בן עישא

נפטר בתאריך ט בחודש אלול תשסו

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.