לעילוי נשמת יששכר בן עדי

בן רינה

נפטר בתאריך ד בחודש אב תשע

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.