לעילוי נשמת טוביה בן פזי

בן חנוך

נפטר בתאריך כו בחודש כסלו תשעב

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ אבי: רבי טוביה בן רבי חנוך ז"ל