לעילוי נשמת יפה שיינדיל בן פזי

בת ברוך שלמה

נפטרה בתאריך ז בחודש סיון תשעב

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ אימי: מרת יפה שיינדיל בת רבי ברוך שלמה רבינוביץ ז"ל