לעילוי נשמת חיים זאב בנדרימר

בן לאה

נפטר בתאריך כח בחודש אדר א תשסה

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אבי רבי חיים זאב בן לאה בנדרימר. נלב"ע כ"ח אדר א תשס"ה.תנצב"ה.