לעילוי נשמת גואל פוזיילוב

בן שרה

נפטר בתאריך א בחודש שבט תשסה

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אבי רבי גואל בן שרה פוזיילוב. נלב"ע ר"ח שבט תשס"ה. תנצב"ה.