לעילוי נשמת סימה מירל בנדרימר

בת לאה זולונדק

נפטרה בתאריך כג בחודש שבט תשסו

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אימי מרת סימה מירל בנדרימר בת לאה זולונדק. נלב"ע כ"ג שבט תשס"ו.תנצב"ה