לעילוי נשמת תמרה פוזיילוב

בת רות שורה שחמורוב

נפטרה בתאריך ו בחודש אב תשנ

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אימי, מרת תמרה פוזיילוב בת רות שורה שחמורוב. נלב"ע ו מנחם אב תש"נ תנצב"ה.