לעילוי נשמת יואל בנטולילה

בן שלמה

נפטר בתאריך טז בחודש חשון תשלט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ יואל בן שלמה בנטולילה