לעילוי נשמת בן ציון בנימין

בן יעקב ודבורה

נפטר בתאריך י בחודש תשרי תשעב

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.