לעילוי נשמת חיים הלל בקשט

בן יעקב ודבורה

נפטר בתאריך ט בחודש אב תשן

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.