לעילוי נשמת איטה יפה בר חי

בת חיים

נפטרה בתאריך י בחודש תשרי תשעב

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.