לעילוי נשמת רעננה מרים בר חי

בת יוסף אריה ופרומ

נפטרה בתאריך ט בחודש אב תשעב

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.