לעילוי נשמת משה וקנין

בן ימנה

נפטר בתאריך ל בחודש אב תשלט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ אבי: רבי משה ז"ל בן ימנה וקנין. נלב"ע ל באב תשל"ט.