לעילוי נשמת ניסים בר יוסף

בן לולו

נפטר בתאריך ז בחודש שבט תשסז

ת.נ.צ.ב.ה.

 לע"נ חמי: רבי ניסים ז"ל בן מרת לולו בר-יוסף. נלב"ע ז בשבט תשס"ז.