לעילוי נשמת דוד וקנין

בן פיבי

נפטר בתאריך יט בחודש ניסן תשעא

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אחי: רבי דוד ז"ל בן מרת פיבי וקנין. נלב"ע י"ט בניסן תשע"א.