לעילוי נשמת פיבי וקנין

בת שמחה

נפטרה בתאריך כח בחודש שבט תשסח

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אימי: מרת פיבי וקנין ע"ה בת שמחה אלגרבלי. נלב"ע כ"ח בשבט תשס"ח.