לעילוי נשמת חיים שלום ברוק

בן יוסף אברהם

נפטר בתאריך יא בחודש סיון תשנז

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.