לעילוי נשמת פשא רחל ברוק

בת ר´ צבי שמחה ברנשטיין

נפטרה בתאריך ט בחודש אדר תשסא

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.