לעילוי נשמת ישראל משה ברזין

בן יחיאל

נפטר בתאריך ט בחודש אב תשעב

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.