לעילוי נשמת מוסיא ברזין

בת גרשון יעקב

נפטרה בתאריך ט בחודש אב תשעב

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.