לעילוי נשמת חיים ברל

בן ישראל

נפטר בתאריך כב בחודש תמוז תשמח

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ רבי חיים ז"ל בן רבי ישראל ברל. נלב"ע כ"ב תמוז תשמ"ח.