לעילוי נשמת משה יהודה מילר

בן ישעיהו זליג

נפטר בתאריך כה בחודש טבת תשמב

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ משה יהודה בן ישעיהו זליג מילר ז"ל.