לעילוי נשמת דוד ברמץ

בן חיים יהושע

נפטר בתאריך כא בחודש חשון תשע

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אבי דוד ב"ר חיים יהושע ברמץ.נלב"ע כ"א חשון תש"ע.