לעילוי נשמת משה ברק

בן מאיר פלשנר

נפטר בתאריך כא בחודש אדר ב תשסח

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.