לעילוי נשמת אלכסנדר גודינגר

בן שרגא פייבל

נפטר בתאריך ב בחודש אייר תשעב

ת.נ.צ.ב.ה.

זיכרון עולם בהיכל השם: א"מ הרה"ח רבי אלכסנדר בן רבי שרגא פייבל גודינגר זצ"ל נלב"ע ב אייר.