לעילוי נשמת אילה חיה גוטמן

בת משה ויוכבד

נפטרה בתאריך ה בחודש ניסן תשסט

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.