לעילוי נשמת דוד גוטמן

בן יחזקאל

נפטר בתאריך ג בחודש חשון תשסו

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.