לעילוי נשמת יהושע דוד גולדברג

בן יצחק זאב

נפטר בתאריך ט בחודש אב תשעב

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.