לעילוי נשמת אריה צבי הכהן גולדמן

בן יעקב זאב

נפטר בתאריך יט בחודש תשרי תשנו

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ: אריה צבי הכהן בן יעקב זאב גולדמן.