לעילוי נשמת אשר אנשל שוגר

בן אברהם יעקב

נפטר בתאריך כא בחודש תמוז תשס

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ: אשר אנשל בן אברהם יעקב שוגר.