לעילוי נשמת צבי חנוך ז"ל גזבר

בן יחיאל אהרון

נפטר בתאריך יג בחודש אדר א תשנה

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.