לעילוי נשמת חגית גילקרוב

בן שרה

נפטר בתאריך כו בחודש חשון תשעא

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.