לעילוי נשמת יהונתן שמואל שוהם

בן מרים

נפטר בתאריך ט בחודש תמוז תשע

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.