לעילוי נשמת יצחק לילי

בן צבי

נפטר בתאריך כב בחודש תשרי תשעב

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נפש האבא: יצחק בן צבי לילי. נלב"ע כ"ב תשרי.