לעילוי נשמת משה גליצר

בן חיים

נפטר בתאריך יא בחודש תשרי תשעב

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נפש האבא: רבי משה בן חיים גליצר ז"ל. נלב"ע י"א תשרי.