לעילוי נשמת זלדה רחל גליצר

בת ברוך

נפטרה בתאריך כה בחודש כסלו תשעב

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נפש האמא: זלדה רחל גליצר בת ברוך פינקלשטיין ז"ל. נלב"ע כ"ה כסלו.