לעילוי נשמת משה מרדכי הכהן גליק

בן יצחק גליק

נפטר בתאריך ב בחודש אדר ב תשעא

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.