לעילוי נשמת עדנה (הזה) גליק

בת משה מרדכי הכהן ז"ל

נפטרה בתאריך כג בחודש ניסן תשע

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.