לעילוי נשמת יהודית מעכא גליקמן

בת יוסף אנגלברג ז"ל

נפטרה בתאריך כג בחודש סיון תשנה

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.